18.2. Otvorenje Splitskog krnjevala 2017 i Zumba Carnival na Rivi

18.2. Otvorenje Splitskog krnjevala 2017 i Zumba Carnival na Rivi

02/04/2017

Otvorenje Spli’skog krnjevala 2017:

-Zumba Love Carnival na rivi
-Krnjevalsko vjen?anje
-Predaja klju?eva grada
-Podizanje zastave
KADA: 18.02.2017 subota 11-13h
GDJE: Riva

Pogledajte otvorenje Splitskog krnjevala i zaple�ite Zumbu na rivi ma�karani!

? Spli’ski Krnjeval 2017 zapo?inje krnjevalskim vjen?anjem tajnog ljubavnog para � me�tara ovogodi�njeg ljubavnog krnjevala. Za ljubavni par odabiru se najistaknutiji mladi? i djevojka koji su na neki specifi?an na?in obilje�ili proteklu godinu. Nakon Nives Ivankovi?, Pjerina i Valentine, u subotu ?emo otkriti ovogodi�nji par te ih vjen?ati na rivi. Kao svadbeni dar dobivaju klju? Grada Splita da u slijede?ih deset dana na najljep�i mogu?i na?in proslave pir. Odabiru Split kao najljep�u svjetsku destinaciju za proslavu vjen?anja, no ne znaju da se tu krije Krnje koji ?e i ove godine na sve na?ine poku�ati pokvariti proslavu a sve zgode i nezgode ?e se otkriti do kraja Krnjevala.
Ako vam se ne da ma�karati, mo�ete do?i i u �arenom, samo nek je veselo, jer ovo je jedan rasplesani zaljubljeni krnjeval!

Prije krnjevalskog vjen?anja, nova ma�karana gradska uprava podi�e zastavu na Pjaci i zapo?inje desetodnevna vladavina ma�kara Splitom!

Nakon vjen?anja kre?e veliki Zumba fitness party na rivi u kojem mogu sudjelovati ba� svi, jer Zumba je ples i vje�ba za sve generacije u kojoj se na licu mjesta u?e koraci bez potrebnog predznanja.
PROGRAM:

11.15h Podizanje zastave na Pjaci

11.30h Krnjevalsko vjen?anje na rivi

11.45h Predaja klju?a Grada Splita

12h Zumba Love Carnival
Zumba fitness instruktori:

Elsie Angeles-Novakovi?
Josipa Baliban
Enmanuel Felix De Los Santos Bello
Meri Kraljica Ti?i? Santos
Stella Zabos
Polina Mytko

Sudjeluju:
Sudjeluju instruktori i plesa?i Centra plesa i svih udruga i plesnih klubova koji sura?uju u Spli’skom krnjevalu.

.

Leave a Reply